Knauf Alçıpan Genel Müdürü Orhan Düzgün

Knauf Genel Müdürü Orhan Düzgün 2010 yılına özel bayilere konuşması ; Bir seneyi daha, tüm sıkıntılarına rağmen arkamızda bırakırken, sizlerin dayanışma ve işbirliğinizden aldığımız güçle önümüzdeki seneye güven ve umutla girmekteyiz. Hep birlikte tanık olmak durumunda kaldığımız kriz ortamı, 2009 yılı değerlendirmesi için elbette ki sözü edilmesi kaçınılmaz bir olgu oldu. İnşaat sektörü 2004 ve 2005 yıllarındaki hızlı büyümelerini 2007 yılında durgunluğa, 2008 ve 2009 yıllarında ise daralmaya bırakmıştır. Göstergeler incelendiğinde, ekonominin lokomotif sektörü olduğu kabul gören inşaat sektörünün, geride bırakmakta olduğumuz 2009 yılında küçülme yönünden kötü bir rekora sahip olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine göre; 2009 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13.8 olan ve savaş yıllarından bu yana görülmemiş büyüklükte bir küçülme yaşayan ülkemizde; iktisadi faaliyet kollarına ve 1998 temel fi yatlarına göre, inşaat sektöründeki küçülme birinci dönemde yüzde 18.9, ikinci dönemde yüzde 21.4, üçüncü dönemde ise yüzde 18.1 oranında olmuştur. Dokuz aylık dönem küçülme oranı ise yüzde 19.5’tir. Avrupa’da iki dönem üst üste küçülen ekonomilerin, teknik olarak resesyona girme olarak kabul edilmesine paralel olarak, veriler Türkiye ekonomisinin dört dönem üst üste küçüldüğünü, dolayısıyla resesyondan çıkılamadığını ortaya koymaktadır.

Geride bıraktığımız 2009 yılında, kamunun yaptığı harcamalara rağmen en fazla daralan sektörlerden biri olan inşaat sektörünün, sürükleyici bir rol oynadığı, üretimden istihdama kadar ciddi ivme kayıpları yaşadığı gözlenmiştir. Bu zor tabloya rağmen, hala kalitemiz, ürün çeşitliliğimiz, yeni yatırımlarımız, pazar hakimiyetimiz gibi kavramlardan bahsedebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Her yerde üretim tesislerinin kapanma haberleri gelirken, temelleri Ağustos 2008’de atılmış olan 4. fabrikamız, Ahi Boz, 2009 senesinde faaliyete geçmiştir. Var olan kriz karşısında kenara çekilip beklemek ve gerileme dönemine girmek yerine, yükselen marka imajımızla, finansal kaynaklarımızı Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan üretim sahasını faaliyete geçirerek kullanmayı tercih ettik ve bugüne kadar olan gelişmeler bu kararda yanılmadığımızı gösterdi. Bu tatsız global tabloda faaliyete geçmiş olmasına rağmen, Ahi Boz bizlere kalite ve hizmet anlayışımızdan ödün vermeden adım atmanın ve devamında sağlam durmanın coşkusunu yaşatmıştır. Kriz ortamına rağmen, yılların birikimi ve deneyiminin etkisiyle sektörümüzün uzun zaman önce hızlı ve teknolojik trendlere uyum sağlamış olması, sizlerin de yadsınamaz katkısıyla belirli bir kaliteden vazgeçmeyen bir kitle oluşturmuştur.

2009 yılını geride bırakırken, yere sağlam basabilmek adına önümüzdeki yıldan neler beklediğimiz önem teşkil etmektedir. Değerlendirmelere göre, 2010 yılı, aktörlerin geçmişe oranla çok daha zor ve karmaşık bir pazar ve rekabet ortamında mücadele etmek durumunda kalacağı bir yıl olacaktır. Pazarda umutla beklenen iyileşmenin bir anda eskiye dönmeyeceği ve 2010 yılının bu iyileşmenin hızını ve şeklini görmede belirleyici bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de inşaat sektörünün, sektörlerin üçte birini doğrudan ilgilendirdiği, burada yaşanan durgunluk ya da canlılığın ekonomiye olduğu gibi yansıdığı, talebe bağlı olan bu sektördeki en küçük değişikliklerin anında ve büyük ölçüde etki edebilmesinin yanı sıra tüm etkilenebilirliğine rağmen krizden çıkışta en hızlı toparlanabilen sektör olduğu da unutulmamalıdır. Bu sebeple sektörün krizden olabildiğince az yara alarak çıkabilmesi için bizler çözüm yöntemleri sunmaya 2010 yılında da devam edeceğiz. 2010 yılında da talep edilen kalitede üretmek ve hedefl enen miktarda satış yapmanın haricinde, bu beklenen iyileşmede kayda değer bir payımızın olması için kalkınma ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. 2009 yılı içerisinde Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan eğitim merkezlerimizde 3.500’den fazla kişiye, eğitim merkezlerimizin ulaşmakta zorlandıkları noktalara ulaşmayı amaç edinerek Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan mobil eğitim merkezimiz HayatTIR’la ise 2.500’den fazla kişiye eğitim vermiş bulunuyoruz. Bu rakamlar sizlerle birlikte oluşturduğumuz dostluk çemberinin birer çıktısı olmakla birlikte, yine beraber yarattığımız bu marka ile geleceğe umutla bakıyor olmamızın güvencesi niteliğindedir. Krizin sözünü etmeden geçemediğimiz 2009 yılını değerlendirirken, olumsuzluklarının yanı sıra bize getirdiği şansları da görmek gerekmektedir. Koşarak ilerlerken bazen nefeslenmek, bulunduğunuz noktadan geriye ve ileriye bakarak, başarının hesabını yapmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde süreçlerinizi gözden geçirerek, doğru değerlendirmeler yapabilir, ileriye dönük doğru kararlar alabilirsiniz. Bu anlamda Knauf A.Ş. olarak olumsuzu da olumluya çevirebilmek adına krizi bir araç olarak kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. Her kötü günün biteceği ve arkasından yeni umutlar ve şanslarla yepyeni bir gün doğacağının bilindiği gibi 2010’a pozitif düşüncelerle girmek gerekmektedir. Hayata geçirilmesini beklediğimiz özellikle yalıtım konusunda ivme kazanan yurtiçi ve uluslararası projelerle, renovasyonlarla, bankaların faiz oranlarının düşürülmesi, ağırlaşan kredi verme şartlarının ve uzayan kredi onay sürelerinin düzelmesi yönünde destekleyici adımlar atılmasıyla birlikte, ekonominin tekrardan hareketlenmeye başlayacağını ve 2010 yılında krizin etkilerinin giderek azaldığını hissedeceğimizi düşünmekteyiz.

Bunlarda var

Yardımcı olmamı ister misiniz ?