Modülar Asma Tavan Uygulaması

Karolajlı Asma Tavanlar Karo, Karolam, Akustik Alçıpanlar, AMF Mineral Taşyünü ve metal Paneller ile Knauf Artfi x T-24 Profi llerinden oluşmaktadır. Çevre Köşebent L Profi li teraziye alınarak yan duvarlar üzerine maksimum 60 cm aralıklarla dübel ve vida ile tespit edilir. Askı çubuklarının aralıkları Askı çubuğu aralık belirleme tablosu yardımı ile belirlendikten sonra askı çubukları yerleri tavanda işaretlenerek dübel ve vida ile tavana tespit edilir. (Betonarme tavanlarda Knauf çelik dübel kullanılmalıdır.) Bu işlem sırasında tavanda mevcut veya yapılacak aydınlatma,  seslendirme vb. tesisatlar varsa bunların askı çubuklarına ve taşıyıcı sisteme çakışmaması sağlanmalı; gerekli yerlere takviyeler atılmalıdır. Ayarlanabilir çiftli yaylı maşa, askı çubukları ile mesafe ayarlandıktan sonra Ana Taşıyıcı T-24 Profi li askı çubukları ve yaylı maşaya asılır. Ara taşıyıcı T-24 Profi ller de 60 x 60’lık karolajı olusturacak şekilde T-24 Profi llere monte edilirler. Konstrüksiyonun terazisi kontrol edildikten sonra Karo, Karolam, Akustik Alçıpanlar veya AMF Mineral taşyünü panellerin serbest olarak montajı yapılır. Ana taşıyıcı ve ara taşıyıcılar arasındaki açı her noktada biribirine dik olmalıdır. Tavan yüklerinin sarkma yapmaması için askı çubukları çok sıkı bir şekilde bağlanmalıdır. Ana taşıyıcılar ve ara taşıyıcılar binanın hareketlerine uyum göstermesi açısından L Köşebent profillere tespit edilemezler. Askı Çubuğu Mesafeleri Alçıpan ve konstrüksiyon ağırlığı ile ilgili tablolardan, panellerin kalınlıklarına göre metrekareye düşen ağırlık hesap edilir. Daha sonra taşınabilir maksimum yüklere göre askı çubuğu ara mesafeleri, ilgili tablodan verilir. Armatür, yalıtım malzemesi vb. kullanılacaksa bunların ağırlığında yük hesabına dahil edilmelidir.

Uygulamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ara taşıyıcılar ana taşıyıcılar üzerinde bulunan perforasyona kot farkı yaratmayacak şekilde geçirilerek bağlanmalıdır. Ana taşıyıcılar, binanın hareketlerine karşı tedbir olarak, L köşebent profi line monte edilmemelidir. Profi llerin birbirleri ile birleştiği noktalarda açık derz bulunmamasına dikkat edilmelidir. Askı çubukları betonarme tavana mutlaka Knauf Çelik Dübel kullanılarak monte edilmelidir. Yüklerin sarkmalara sebep vermemesi için askı çubuklarının çok sıkı bağlandığı kontrol edilmelidir. Ana taşıyıcı ile ara taşıyıcılar arasındaki açı her noktada birbirine dik olmalıdır. Asma tavan içinde hiçbir şekilde havalandırma boşluğu bırakılmamalı ve karşılıklı hava akımının olduğu yerlerde önlem alınmalıdır. Havalandırma ile ilgili çıkışlar tavanda havalandırma mazgalları ile sağlanmalıdır; hava akımı tavan içinde sıkışmamalıdır.

Bunlarda var

,
Yardımcı olmamı ister misiniz ?